Bel direct: 088 - 0024300
Loading...
visual

Samenwerking met Ambitie

visual

Samenwerking met Ambitie

visual

Samenwerking met Ambitie

Nieuwbouw EM-centrum David de Wiedgebouw UU

Het David de Wied-gebouw is in 2011 opgeleverd en bestaat voor een groot deel uit laboratoria met daarnaast kantoorwerkplekken en onderwijsruimten. Het gebouw wordt momenteel gebruikt door verschillende onderzoeksgroepen uit de departementen Scheikunde en Farmaceutische wetenschappen. Voor één van de onderzoeksgroepen (Cryo-elektron Microscopie) zijn aanvullende, technisch complexe voorzieningen voor Elektronen Microscopie (EM) benodigd.

26-09-2019 2 David De Wied Gebouw Web© Ector Hoogstad Architecten

De scope van dit project betrof de realisatie van een hoogwaardige EM-faciliteit op de begane grond waar een uitbouw aan het David de Wied-gebouw voor nodig is. Daarnaast zijn laboratoriumfaciliteiten gerealiseerd voor een drietal onderzoeksgroepen waarvoor de voormalige onderzoeksgroepen dienden te verschuiven en in te dikken. Tevens zijn op een aantal plekken in het David de Wied-gebouw extra werkplekken gecreëerd en zijn algemene voorzieningen aangepast.

Daviddewied _entrancesmall© Ector Hoogstad Architecten

In samenhang met het gebouw en de uitbreiding worden ook voorzieningen in de buitenruimte aangepast die cruciaal zijn voor het functioneren van het gebouw. Het gebouw wordt ook aangesloten op het centrale WKO-syste...

Lees meer over dit project >Of bekijk een volgend project >
Nieuw flexibel en energieleverend onderwijsgebouw voor TU Delft

Het nieuwe gebouw Echo is een multifunctioneel, interfacultair onderwijsgebouw met ruimte voor lezingen, klassikale lessen, groepswerk, projectmatig onderwijs, debatten en zelfstudie. Tegelijk dient het als platform voor sociale interactie, reflectie en inspiratie. Een aanwinst voor TU Delft.

Er is 8.844 m² BVO aan extra ruimte beschikbaar gekomen door de realisatie van gebouw Echo. Architectenbureau UNStudio maakte een stijlvol ontwerp van vier bouwlagen. Robuust en open. Flexibel. Een aantrekkelijke plek om elkaar te ontmoeten. Niet alleen binnen: ook rondom het gebouw wordt het hele gebied omgevormd met veel groen, parkjes en water. Ook de ondergrondse fietsenstalling in de kelder draagt bij aan een prettige en overzichtelijke omgeving.

Trap©UNStudio in samenwerking met Plompmozes

TU Delft heeft een uitgesproken duurzaamheidsambitie. Echo draagt daaraan bij. Zonnepanelen, goede isolatie en een warmte-/koude opslag maken dat het gebouw energie levert. Daarnaast is veel aandacht besteed aan gebruik van materialen die na de levensduur van het gebouw elders opnieuw gebruikt kunnen worden.

De bouw van Echo en de gebiedsontwikkeling daaromheen sluiten aan bij de campusstrategie: het realiseren van een campus die met zijn gebouwen, voorzieningen en de invulling van de publieke ruimten bijdraagt aan het behoud en de verdere groei van de toppositie van de TU Delft op de w...

Lees meer over dit project >Of bekijk een volgend project >
Tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Het historische Binnenhof in Den Haag wordt vanaf 2020 grootschalig gerenoveerd. Een ingrijpende klus die vijfenhalf jaar duurt. Alle Kamerbewoners vertrekken voor die periode naar een andere tijdelijke werkplek. Zij verhuizen naar beschikbare rijkspanden in Den Haag. Daarbij geldt dat de locaties veilig, representatief en passend zijn voor gebruik.

Een van deze panden betreft de Bezuidenhoutseweg 67 te Den Haag. Hier was tot en met medio 2017 het ministerie van Buitenlandse Zaken gevestigd. Het pand wordt verbouwd om geschikt te maken als tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer.

Het Rijksvastgoedbedijf is de eigenaar van het gebouw en opdrachtgever voor de aanpassingen. Sinds 2017 werkt een team van architecten, technisch specialisten en adviseurs aan het ontwerp en de technische uitwerking hiervan. Dit gaat in intensief overleg met de Tweede Kamer om tot een gedragen plan te komen. Na de zomer van 2018 is de aannemer gestart met de inpandige werkzaamheden. En is het geschikt maken van de tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer inmiddels in volle gang en vorderen de werkzaamheden gestaag.

Voor de tijdelijke locatie van de Tweede Kamer komt een publieksingang om de grote aantallen bezoekers goed en veilig te kunnen ontvangen. Deze entree wordt gemaakt aan de stationszijde van het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. 

De plenaire zaal van de Tweede Kamer past in de Van Kleffenszaal in het pand aan de Bezuidenhoutseweg 67. Oo...

Lees meer over dit project >Of bekijk een volgend project >

Bepaal de ideale contractvorm voor uw project

Aanbesteden is een specialisme geworden. Of het nu gaat om Europese of niet Europese procedures. En of het nu diensten (adviesopdrachten) betreft of werken (opdrachten aan aannemers). Alle verschillende vormen komen voor, zoals openbare en niet-openbare aanbestedingen, gunnen op basis van de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding. Onze specialisten zorgen samen met u voor de procedure die het beste bij uw project en uw wensen past. Bouwen is altijd maatwerk en dat geldt ook voor de contractuele aspecten. Vervolgens kunnen we ook met u de aanbesteding organiseren.

Lees meer...

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op