Bel direct: 088 - 0024300

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (#HNW) is niet nieuw. Maar het biedt wel veel voordelen. Meer ruimte, meer voldoening en rendement en toch minder m²'s. Het succes schuilt in de implementatie: stel de mens centraal.

Het Nieuwe Werken
#HNW is minder nieuw dan de titel doet vermoeden. Al enkele decennia zijn moderne kantoorconcepten in zwang. Concepten die inspelen op de wisselende vraag naar werkplekken. In het vakjargon: Activiteit Gerelateerd Werken. Het nieuwe is vooral dat je niet meer werkt van 8 tot 17 uur en dat je nog meer dan vroeger werkt op de plaats die op dat moment het meest geschikt is. Verder is het kantoor nog meer dan vroeger een ontmoetingsplek.

Activiteit Gerelateerd Werken
Dit is een concept dat al enige decennia in Nederland wordt toegepast. De essentie is dat er verschillende typen werkplekken zijn voor verschillende activiteiten: regulier werk, overleg, teamwork, geconcentreerd werk etc. Om iedereen van verschillende werkplekken gebruik te laten maken, is het principe van wisselwerkplekken of flexplekken onontkoombaar. Anders zijn er meer werkplekken dan werknemers. Dat biedt ook de kans om het concept af te stemmen op de actuele bezetting. Omdat deze vrijwel nooit hoger is dan 60%, is het mogelijk fors op het aantal werkplekken te besparen. En door die besparing gedeeltelijk om te zetten in extra ruimte ontstaat de paradox: meer ruimte per werknemer; in totaal minder m²'s.

Dergelijke concepten bevorderen de communicatie en maken het werken in wisselende teams veel gemakkelijker. Ook de kantooromgeving is veel speelser, transparanter en inspirerender.

Mens@werk
De essentiële schakel voor succes is en blijft de mens. Past #HNW bij uw organisatie? Past het bij de cultuur en durft u de uitdaging aan te gaan? Sommigen beantwoorden die vraag langs de rationele weg. Op grond van een analyse van werkprocessen komt er meestal uit dat #HNW inderdaad past. Maar het niet rationele antwoord is veel belangrijker. Je gelooft er in of niet. Het spreekt aan of niet.

Daarom start het onderzoek altijd met het verkennen de ambities. En vervolgens met het onderzoek van bezettingsgraden, werkprocessen en facilitaire processen. Dit is geen extern onderzoek dat culmineert in een rapport. Neen, het is een reis met de organisatie waardoor het doel in overzichtelijke stappen bereikt wordt. En waardoor #HNW van de organisatie zelf wordt. Een essentieel onderdeel is het werken aan gedrag en stijl van leidinggeven. Want ook dat is een cruciale succesfactor.

#HNW ≠ thuis werken
Een wijd verbreid misverstand is dat #HNW betekent dat je thuis moet werken. Niets is minder waar. Thuis werken is meestal mogelijk als dit in de planning handig uitkomt. Door bijvoorbeeld niet eerst naar kantoor te gaan en een uur later naar een afspraak te vertrekken. Maar juist bij introductie van #HNW is stimuleren van elkaar ontmoeten belangrijker dan ooit. En gelukkig blijkt dat ook de generatie Y en Z graag in teamverband en dus op kantoor werkt.

Projecten:

Gemeente Vlaardingen, Werkplekontwikkeling
"Het Nieuwe Werken", advies werkplekontwikkeling.

Lees meer >


Belastingdienst Douane
Implementatie ‘Organisatie Gericht Huisvestingconcept' voor Douane.

Lees meer >


Metamorfose Logius - Binnenlandse Zaken
"Het Nieuwe Werken", huisvesting- werkplekconcept, digitalisering, houding- en gedrag, ICT en duurzame bedrijfsvoering.

Lees meer >


Belastingdienst BT
Implementatie ‘OrganisatieGericht Huisvestingconcept’ voor Belastingtelefoon (B/BT).

Lees meer >


Belastingdienst CKC
Implementatie ‘OrganisatieGericht Huisvestingconcept’ voor Centrum voor Kennis en Communicatie (B/CKC).

Lees meer >


Getronics PinkRoccade
Huisvesting PinkRoccade kantoren in het midden van Nederland.

Lees meer >


    Gerelateerd nieuws

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op