Bel direct: 088 - 0024300

Onderwijs

De dynamische wereld van het onderwijs is breed en divers. In Nederland zijn er jaarlijks 3,7 miljoen kinderen, jongeren en volwassenen die onderwijs volgen. Deze zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën en niveaus van primair onderwijs tot  wetenschappelijk onderwijs. Gemiddeld brengen de scholieren en studenten ruim 5 uur per dag door op school. Het spreekt voor zich dat een prettige, inspirerende en gezonde onderwijsomgeving bijdraagt aan de ontwikkeling van deze toekomstige generatie.

Onderwijshuisvesting voor de verschillende doelgroepen kan niet over één kam geschoren worden. Bij het primaire onderwijs en voortgezet onderwijs is vooral sprake van kleine, integrale gebouwen, waarbij vrijwel alle ruimten bestemd zijn voor kennisoverdracht. Of er wordt een combinatie met andere functies gezocht in de vorm van een brede school. Bij het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs is er juist sprake van een grote diversificatie van verschillende functies en ruimten zoals collegezalen en studieruimten, laboratoria en practicumruimten en kantoren voor personeel. Vaak zijn deze verdeeld over verschillende gebouwen. Bij het middelbaar beroepsonderwijs is er meer  sprake van een mix tussen theorie en praktijk.

Lees hier de brochure onderwijs

 

Contactpersoon voor deze sector

Gerelateerd nieuws

11-10-2021 - Door Lianne Vreugdenhil

Nieuwe locatie Tilburg University

Binnen 4 maanden een universiteitsgebouw openen blijkt mogelijk! Waar de ene organisatie besluit een pand te verlaten, ontstaan weer mogelijkheden voor een ander. Met minimale aanpassingen is het pand geschikt gemaakt voor de nieuwe gebruikers: Tilburg University.

Lees meer >

30-09-2021 - Door Bram Priem

Eerste paal Gorlaeus Gebouw Universiteit Leiden

Een mijlpaal voor Universiteit Leiden! Het startschot van fase 2a van de nieuwbouw van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen is gelost en de eerste palen zitten in de grond. Dit feestelijke moment is 21 september gevierd, tegelijk met de facultaire opening van het academisch jaar 2021-2022.

Lees meer >

Nieuw directieteam Stevens Van Dijck

GEEN FAMILIE EN TOCH EEN FAMILIEBEDRIJF

Lees meer >

31-05-2021 - Door Hein Leuverink

Eerste paal Gemini College Ridderkerk

De eerste paal, confetti en toespraken: het was feest in Ridderkerk. Vorige week was het zover, de eerste paal van het nieuwe Gemini College werd geslagen. Wethouder Van Os hield ter ere van dit moment een korte toespraak. Het project kent een lange voorgeschiedenis en dat het gebouw er nu dan écht gaat komen zorgt voor veel blije gezichten.

Lees meer >

27-10-2020 - Door Frank Kroese

Hoogste punt David de Wiedgebouw UU

Een bijzondere mijlpaal is behaald toen het hoogste punt werd bereikt van de nieuwbouw van het EM-centrum van het David de Wiedgebouw van de Universiteit Utrecht. Aan het David de Wiedgebouw bouwt BAM Bouw en Techniek – Projecten, voor het Life Sciences Cluster, een ‘EM-square’; een faciliteit met hoogwaardige en gevoelige elektronenmicroscopen. Daarnaast wordt een aansluiting op het WKO-systeem gerealiseerd en worden de laboratoria verduurzaamd.

Lees meer >

Gerelateerde projecten

Hotelschool Amsterdam
De Hotelschool Den Haag heeft voor de nieuwe vestiging in Amsterdam een voormalig kantoorpand aan de Jan Evertsenstraat, in samenwerking met Pronam b.v. herontwikkeld.

Lees meer >


LOC Focus Beroepsacademie Barendrecht
De gemeente Barendrecht ontwikkelde voor de Focus Beroepsacademie een nieuw onderwijsgebouw gecombineerd met een sporthal.

Lees meer >


Mollercollege Ossendrecht
Nieuwbouw Mollercollege Zuidwesthoek, een school van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom.

Lees meer >


RDM Onderwijscampus Rotterdam
De RDM machinefabriek is herontwikkeld naar een onderwijscampus.

Lees meer >


Avans Hogeschool Breda
Herontwikkeling; sloopwerk, renovatie, nieuwbouw en herinrichting van het terrein.

Lees meer >


Brede School "De Punt" Osdorp
Nieuwbouw basisschool, peuterspeelzaal, twee gymnastieklokalen en naschoolse opvang.

Lees meer >


ACTA Amsterdam
Nieuwbouw van het faculteitgebouw van academisch centrum tandheelkunde (ACTA).

Lees meer >


Erasmus University College (EUC)
Renovatie en verbouwing van de monumentale gemeentebibliotheek van Rotterdam tot Erasmus University College.

Lees meer >


Erasmus Food Plaza Rotterdam
Het L-gebouw van de Erasmus Universiteit is verbouwd tot het Erasmus Food Plaza.

Lees meer >


KOZ-complex Rotterdam
Gemeente Rotterdam ontwikkelde een Kind, Onderwijs en Zorg-complex. Na een intensieve ontwerpbegeleiding heeft Stevens Van Dijck ook de directievoering verzorgd.

Lees meer >


Nieuwbouw Feringa Building RUG
Feringa Building wordt het nieuwe onderkomen voor disciplines natuur- en scheikunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Lees meer >


Victor J. Koningsberger Universiteit Utrecht
Op de Uithofcampus van de Universiteit Utrecht is het Victor J. Koningsbergergebouw, zoals het nieuwe onderwijscentrum officieel heet, opgeleverd.

Lees meer >


Geowetenschappen Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht heeft een nieuw gebouw: voor de faculteit Geowetenschappen is een kantoorpand ontwikkeld. Het gebouw staan op het campusterrein de Uithof.

Lees meer >


Polak-gebouw Erasmus Universiteit
Op de Campus van de Erasmus Universiteit (EUR) is een nieuw Multifunctioneel Onderwijsgebouw (MFO) gerealiseerd, het Polak-gebouw.

Lees meer >


PvE Healthy Ageing Campus Groningen
In opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) stelde Stevens Van Dijck een programma van eisen op voor de aanpassing van de gebiedsontwikkeling Noordentree van de Healthy Ageing Campus.

Lees meer >


Sanders Building EUR
Sanders Building op de Campus Woudenberg van de Erasmus Universiteit Rotterdam is gerenoveerd en uitgebreid.

Lees meer >


Minnaertgebouw Universiteit Utrecht
Het Minnaertgebouw op de Uithof Campus van de Universiteit Utrecht is geheel gerenoveerd. Stevens Van Dijck verzorgde de directievoering.

Lees meer >


Universiteitsbibliotheek B-gebouw EUR
De bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam is volledig gerenoveerd.

Lees meer >


Renovatie Van Mourik Broekmanweg 6
Het voormalige TNO gebouw aan de Van Mourik Broekmanweg 6 te Delft is volledig gerenoveerd en opnieuw ingericht voor de Technische Universiteit Delft.

Lees meer >


Herontwikkeling Mgr. Frencken College
Stevens Van Dijck heeft o.a. de haalbaarheidsstudie verricht en heeft samen met de gemeente Oosterhout de aanbestedingsprocedure georganiseerd.

Lees meer >


Van Mourik Broekmanweg Delft
Het voormalig TNO gebouw aan de Van Mourik Broekmanweg 6 te Delft is volledig gerenoveerd en opnieuw ingericht voor de Technische Universiteit Delft, faculteit Wiskunde en Informatie.

Lees meer >


Gebouw Atlas Technische Universiteit Eindhoven
Het duurzaamste onderwijsgebouw Atlas is getransformeerd naar een aantrekkelijk toekomstbestendig gebouw.

Lees meer >


Nieuwbouw Gemini College Ridderkerk en sportzaal
In opdracht van Gemeente Ridderkerk werkt Stevens Van Dijck aan het nieuwe schoolgebouw voor het Gemini College te Ridderkerk.

Lees meer >


TU Delft krijgt flexibel en energieleverend onderwijsgebouw
Het nieuwe gebouw Echo is een multifunctioneel, interfacultair onderwijsgebouw met ruimte voor lezingen, klassikale lessen, groepswerk, projectmatig onderwijs, debatten en zelfstudie. Tegelijk dient het als platform voor sociale interactie, reflectie en inspiratie. Een aanwinst voor TU Delft.

Lees meer >


Realisatie management VU Amsterdam
Een grote onderwijsinstelling als de Vrije Universiteit Amsterdam is continu in ontwikkeling. Niet alleen wat betreft het onderwijsprogramma, de instroom van studenten en de manier van studeren en werken, maar ook op het gebied van huisvesting. De afgelopen jaren heeft Stevens Van Dijck de VU daarbij ondersteunt. Er kwamen heel wat opdrachten voorbij, groot en klein. In de rol van projectmanager heeft Stevens Van Dijck bijgedragen aan onder andere de verbouwing van een vergaderzaal in het bestuursgebouw, het plaatsen van een loopburg over water van de Botanische Tuin, diverse verbouwingen in het Wis- en Natuurkunde gebouw, de verbouwing van een gehele verdieping van het ACTA-gebouw voor een nieuwe gebruiker en de verbouwing van de surseance ruimte in de Digi-tent (tentamenzaal). Ook konden we ondersteuning bieden door het opstellen van diverse kostenramingen voor haalbaarheidsonderzoeken en het doen van geluidsonderzoek voor dansschool “Griffioen”. Met zo’n variëteit aan projecten is geen dag hetzelfde voor onze projectmanager bij de VU.

Lees meer >


Nieuwbouw EM-centrum David de Wiedgebouw UU
De scope van het project betreft het realiseren van een hoogwaardig EM-centrum op de begane grond waar een uitbouw aan het David de Wiedgebouw voor nodig is. Daarnaast worden laboratoriumfaciliteiten gerealiseerd voor een drietal onderzoeksgroepen waarvoor de huidige onderzoeksgroepen dienen te verschuiven en in te dikken.

Lees meer >


Nieuwbouw Gorlaeus Gebouw Universiteit Leiden
De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen krijgt een nieuw gebouw, het Gorlaeus Gebouw. Gezien de enorme omvang van het gebouw is het project opgeknipt in drie fasen omdat oude gebouwen eerst gesloopt moesten worden voor er nieuw gebouwd kon worden. Dit om het onderwijs en onderzoek ongehinderd door te kunnen laten gaan tijdens de bouw.

Lees meer >


COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op