Bel direct: 088 - 0024300

Verbouwing afdeling longrevalidatie Radboudumc

Zorg

Het Radboudumc bouwt aan de toekomst. Nieuwe technieken, technologieën, inzichten en trends zorgen ervoor dat het zorglandschap continu in beweging blijft. Om hieraan tegemoet te komen herijkte het Radboudumc in 2014 haar masterplan ‘Compacte Campus’. Als resultaat hiervan wordt niet alleen aandacht besteed aan compacter en intensiever gebruik van de huisvesting, maar ook aan de hedendaagse technologie voor zorg en vastgoed en andere manieren van samenwerken.

Als onderdeel van het masterplan worden zorgfuncties die tot op heden elders in Nijmegen gevestigd zijn geherhuisvest op de RUMC-campus. Door nieuwbouw en verbouw wordt in deze aanvullende huisvestingsvraag voldaan. Zo wordt ook de afdeling longrevalidatie van de locatie Dekkerswald gehuisvest op de campus. Een pand dat in het verleden in eigendom en gebruik was binnen de geestelijke gezondheidszorg is door het RUMC aangekocht en wordt momenteel verbouwd om dit gereed te maken voor de komst van de afdeling longrevalidatie.

Afbeelding1

Revalidatiezorg verschilt wezenlijk van ziekenhuiszorg. Dit komt in de huisvesting tot uiting in de vorm van een laag technologische omgeving zonder ziekenhuissfeer en een directe relatie met de groene omgeving.

Het pand werd voorheen gebruikt als een gesloten afdeling. Het gebouw was er onder andere op ingericht om vernielingen tegen te gaan, vluchtgevaar te minimaliseren en patiënten, indien nodig, te kunnen isoleren. Om te voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau van de afdeling longrevalidatie moet het gebouw worden opgefrist en opgeplust.

Afbeelding3

In de nieuwe huisvesting is voldoende ruimte voor patiënten om te kunnen verblijven en zich terug te kunnen trekken. De dagbehandelingen vinden vooral plaats in therapieruimten, spreekkamers, sportzaal en fitnessruimte. Daarnaast zijn er een aantal algemene ruimten met restauratieve voorzieningen als ook ruimten voor rust en ontspanning. Het gebouw staat in directe verbinding met de parktuin die voor de afdeling wordt aangelegd en de connectie vormen met de buitenruimte van de RUMC-campus. Tot slot is voor het personeel van de afdeling longrevalidatie voorzien in een kantooromgeving waar flexibel kan worden gewerkt. Variërend van een grote aanlandtafel in combinatie met de personeelspantry, tot eenpersoons concentratie werkplekken.

Stevens Van Dijck is in dit project betrokken als strategisch aanbestedingsadviseur, ontwerp- en projectmanager. Ook zijn we verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de realisatiefase.

Afbeelding2

Op dit moment is de beperkte sloop van het gebouw gereed. Het gebouw is hiermee een stuk opener, lichter, toegankelijker en vriendelijker geworden. Ook is de opbouw gestart. In december 2021 is het pand bouwkundig gereed en in februari 2022 is de commissioning gereed. De nieuwe huisvesting van de afdeling longrevalidatie wijkt dusdanig af van de huidige huisvesting, dat een nieuwe werkwijze en nieuwe programmering van het revalidatietraject noodzakelijk is. Daarom wordt ruim de tijd genomen voor inhuizen en testen voordat de afdeling definitief verhuist naar de nieuwe huisvesting in juni 2022. 

Opdrachtgever:Radboudumc
Locatie:Nijmegen
Interieurarchitect:Margriet Bouma
Adviseurs:Royal Haskoning DHV (installatie adviseur)
Unica (installateur)
Poelmans Reesing (landschaparchitectuur)
Aannemer:Cornelissen aannemingsbedrijf
Oppervlakte:3.000 m² BVO
Oplevering:Februari 2022

Sectoren

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op