Bel direct: 088 - 0024300
  • Home
  • Projecten
  • Uitbreiding onderzoeksfaciliteiten TNO op Automotive Campus Helmond

Uitbreiding onderzoeksfaciliteiten TNO op Automotive Campus Helmond

KantorenLaboratoria

Op de Automotive Campus in Helmond onderzoekt TNO in samenwerking met diverse andere kennisinstellingen de mogelijkheden van duurzaam en veilig transport. TNO vindt het belangrijk om innovatie te stimuleren en ziet kansen daartoe door haar onderzoeksfaciliteiten op de campus in Helmond uit te breiden.

TNO werkt aan twee concepten die bijdragen aan een succesvolle transitie in mobiliteit. Het Smart Mobility Research Center (SMRC) verduurzaamt de mobiliteitssector en maakt deze veiliger door onderzoek en conceptontwikkeling. Het Innovation Centre for Sustainable Powertrains (ICSP) streeft naar de optimalisatie van duurzame aandrijvingsmechanismen. Deze concepten met bijbehorende faciliteiten moeten worden ingepast in locatie van TNO op de Automotive Campus.

Helmond

TNO huurt ca. 25.000 m² BVO op de Automotive campus verdeeld over meerdere panden. Met de ontwikkeling van de twee nieuwe centra, en de aflopende huurovereenkomsten, heeft Stevens Van Dijck een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Samen met werkgroepen is er voor zowel het SMRC als het ICSP een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen geschreven (PvE). Dit PvE is vergeleken met de gehuurde situatie om vervolgens te vertalen naar een nieuw plan. Waarbij de beide centra opnieuw worden gepositioneerd en deels opnieuw geëquipeerd. Op een manier waarop de huurovereenkomsten van overbodige vierkante meters kunnen worden aangepast of opgezegd. Na het onderzoeken van meerdere strategische scenario’s en de doorrekening van huisvestingskosten, is en plan ontwikkeld waarbij het SMRC een nieuwbouw betrekt op de campus. Dit plan staat in de kinderschoenen. Stevens Van Dijck neemt als vertegenwoordiger van de afdeling Corporate Real Estate en Facility deel in de werkgroep die de businesscase voor dit plan maakt en behartigt de vastgoed en facility operationele en financiële vraagstukken.

Stevens Van Dijck verzorgt het projectmanagement en ondersteunt TNO bij het inrichten van de projectorganisatie, de totstandkoming van het Programma van Eisen, het opstellen van de begroting en de besluitvorming omtrent het investeringsbesluit.

Opdrachtgever:TNO - CREF
Locatie:Helmond
Oppervlakte:25.000 m² BVO
Oplevering:Oktober 2021

Gerelateerde diensten

Bouwmanagement

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op