Bel direct: 088 - 0024300

Stadskantoor Leeuwarden

KantorenOverheid

Het Stadskantoor van Leeuwarden is gerenoveerd en ingericht op basis van het huisvestingsconcept Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). Het bestaande stadskantoor aan de voet van de Oldehove stamt uit 1993 en de inrichting als cellenkantoren sloot niet meer aan bij de nieuwe manier van werken. Ook is er aan het gebouw groot onderhoud gepleegd.

Uit onderzoek bleek dat een efficiëntere inrichting voorwaarde was om de groeiende organisatie binnen het bestaande stadskantoor onder te brengen. Het bouwdeel ‘de Boog’ werd daarom verbouwd (Fase 1). Door invoering van AGW zijn extra werkplekken gerealiseerd en voldoet nu aan de gebruikerswensen. In Fase 2 zijn de werkzaamheden voor herinrichting van gebouwdeel ‘het Carre’ uitgevoerd.

Stevens Van Dijck was als huisvestingsadviseur betrokken bij de invoering van het nieuwe huisvestingsconcept. We hebben het programma van eisen opgesteld in nauw overleg met de gebruikers.

Uit het oogpunt van efficiëntie is er voor gekozen om toen gelijktijdig het groot onderhoud aan het gehele stadskantoor uit te voeren. Dit heeft geleid tot een duurzamer gebouw met een lager energieverbruik.

Voor het totale project, renovatie en onderhoud heeft Stevens Van Dijck het projectmanagement en de directievoering uitgevoerd. 

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden
Locatie:Leeuwarden
Adviseur:Sijperda Hardy installatieadvies
Oppervlakte:4.400 m² VVO
Oplevering:eind 2017 (ingebruikname)

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op