Bel direct: 088 - 0024300

Rijndam Revalidatie

Zorg

Rijndam Revalidatie biedt revalidatiezorg op verschillende locaties in Rotterdam en omstreken. Rijndam Revalidatie is specialist in complexe revalidatievraagstukken voor kinderen, jong volwassenen en volwassenen en wil blijvend voorop lopen in zowel de patiëntenzorg als in opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek. Stevens Van Dijck gaf leiding aan het programma Bouw en vervulde daarin de rol van bouwdirecteur en projectmanager. 

Het programma Bouw van Rijndam Revalidatie omvatte de (ver)bouw van vier deelprojecten die in de periode 2017-2020 werden gerealiseerd:

  • Deelproject één: De renovatie en uitbreiding van de hoofdlocatie aan de Westersingel; Project is eind 2018 op hold gezet. Na aanbesteding heeft opdrachtgever besloten de werkzaamheden niet in opdracht te geven. Aansluitend hierop is een strategisch plan opgesteld voor renovatie en technische instandhouding van het gebouw. Deze renovatiewerkzaamheden zijn in 2020 uitgevoerd.
  • Deelproject twee: De renovatie Maasdamgebouw voor huisvesting kantoorfuncties; Project is komen te vervallen nadat opdrachtgever eind 2018 heeft besloten het object af te gaan stoten.
  • Deelproject drie: De verbouw van een interim locatie t.b.v. tijdelijke huisvesting van locatie Westersingel; Project is komen te vervallen.
  • Deelproject vier: De ontwikkeling van een nieuw zorg- en onderwijscomplex samen met Mytylschool de Brug, Tytylschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

4052 -  Rijndam Revalidatie 4

Projectaanpak en rolverdeling
In de rol van bouwdirecteur was Stevens Van Dijck verantwoordelijk voor de aansturing van het gehele bouwproces op strategisch niveau en trad op als adviseur van de Raad van Bestuur. Dit zorgde voor een integrale aanpak op het gebied van financiën en planning. Het risicomanagement, het uitwerken van verschillende scenario’s en de afstemming met het projectteam speelden hierin een belangrijke rol.

Het projectteam was verantwoordelijk voor de inrichting en inhuizing van de nieuwe locaties en de noodzakelijke transities in het zorgproces die daarmee gemoeid gingen.

In de rol van projectmanager gaf Stevens Van Dijck leiding aan het ontwerp- en het uitvoeringsteam en verzorgden wij alle zaken omtrent de vergunningsprocedures. Wij waren als projectmanager het eerste aanspreekpunt voor de betrokkenen en zorgden ervoor dat alle gebruikers van de Rijndam organisatie werden betrokken bij de voorbereidingsfase en werden meegenomen in de uitvoeringsfase.

4052 -  Rijndam 1e Verdieping

Contractvorm en aanbestedingsprocedure
Voor deelproject één was er in verband met de tijdsdruk op de planning voor gekozen om op basis van een DO+, aan te besteden.

In de eerste fase (selectiefase) is een longlist van tien aannemers teruggebracht tot een shortlist van drie aannemers. In de tweede fase (gunningsfase) zijn drie aannemers uitgenodigd een prijsaanbieding in te dienen. In deze fase is de geselecteerde aannemers gevraagd een combinatie met installateurs te vormen. De gekozen contractvorm is een Engineer- en Construct (E&C). Hierbij is de aannemer verantwoordelijk voor de gehele uitwerking van het TO en UO. Hiermee is, ten opzichte van een traditionele aanbesteding, de aannemer in een eerder stadium betrokken wat de mogelijkheid biedt om optimalisatie door te voeren.

Voor deelproject 4 vervulde SVD de rol van huisvestingsadviseur. De projectmanager behartigde de belangen van de gebruikers en bewaakte de verwerking van het PVE in het ontwerp. Daarnaast adviseerden wij de Raad van Bestuur inzake de huur- en beheerovereenkomsten die moesten worden afgesloten.

Opdrachtgever:Rijndam Revalidatie Rotterdam
Architect:Mecanoo
Adviseurs:Aronsohn
Valstar
Peutz
Oppervlakte:18.800 m² BVO renovatie, 4.700 m² BVO nieuwbouw
Bouwkosten:onder embargo
Oplevering:september 2020

Sectoren

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op