Bel direct: 088 - 0024300

Renovatie De Smederij in Leusden

ZorgOverheid

Gemeente Leusden zocht passende huisvesting voor het consultatiebureau van de GGDrU. In een voormalig schoolgebouw dat wordt gebruikt als buurt-/zorgcentrum en broedplaats voor kleine ondernemers en maatschappelijke organisaties, is plaats genoeg. Ook matcht het consultatiebureau goed met de functionele invulling van de andere huurders van het gebouw, De Smederij. Een goede oplossing voor het huisvestingsvraagstuk is gevonden.

IMG_7506

Voordat het consultatiebureau kan verhuizen, is het noodzaak een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen te doen. De ruimtes worden opnieuw ingedeeld om drie spreekkamers te huisvesten en er wordt voldoende wachtruimte gemaakt. Stevens Van Dijck heeft de gemeente en de GGDrU geholpen bij het op maat maken van het Programma van Eisen en het vaststellen van een nieuwe indeling. Dit is vertaald naar een ontwerp, een beknopte werkomschrijving en een stichtingskostenraming voor zowel de bouwkundige als installatietechnische onderdelen. We hebben de gemeente ondersteund in het creëren van draagvlak bij het College, zodat er investeringsbudget beschikbaar is om de aannemer en de adviseurs te contracteren.

Het project stond onder flinke tijdsdruk, waardoor gelijktijdig met het instemmingsproces van het College is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering. Na positief besluit van het College, kon de uitvoering écht beginnen. In goede afstemming met de andere huurders uiteraard, die het gebouw bleven gebruiken tijdens de uitvoering.

IMG_7531

Inmiddels is de Smederij opgeleverd en door de GGDrU in gebruik genomen als consultatiebureau. Het was een uitdagende planning en het is mooi te zien dat alles in zo'n korte periode tot stand is gekomen. Dit was mede mogelijk door de goede samenwerking met de gemeente, de GGDrU en de aannemer. Een samenwerking die door alle partijen als erg prettig is ervaren!

IMG_7538

Opdrachtgever:Gemeente Leusden
Verhuurder:Gemeente Leusden
Locatie:Leusden
Adviseur:Vintis (installaties)
Aannemer:Van Zoelen
Oppervlakte:240 m² BVO
Bouwkosten:€ 200.000,-
Oplevering:Q3 2021

Sectoren

Gerelateerde diensten

Bouwmanagement

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op