Bel direct: 088 - 0024300

Maasstad Academie

Zorg

Het Maasstad Ziekenhuis is een samenwerkend topklinisch opleidings-ziekenhuis (STZ). Alle STZ-ziekenhuizen hebben, naast patiëntenzorg, ook onderwijs en opleiding als kerntaak. Voor het Maasstad Ziekenhuis zijn deze onderwijstaken gebundeld in de Maasstad Academie. De Maasstad Academie groeit en de huidige huisvesting van de Maasstad Academie sluit niet meer volledig aan bij de doelstellingen.

Projectaanpak
Stevens Van Dijck is sinds juli 2015 betrokken bij ontwikkelingen binnen het Maasstad Academie. Gestart is met het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie waarbij in nauwe samenwerking met de Academie gebruikers en MSZ-vastgoed onderzocht is welke haalbare scenario’s bestaan om de huisvesting en organisatie doelstellingen beter op elkaar af te stemmen.

Alle ‘onderliggende’ werkzaamheden zoals de probleemanalyse, het opstellen van een functioneel programma van eisen, indelingsscenario’s, kostenramingen en technische verkenningen etc. maakten deel uit van de scope.

Schetsontwerp Maasstad Academie

Haalbaarheidsonderzoek
In navolging van, en gebaseerd op, de haalbaarheidsstudie heeft het Maasstad Ziekenhuis Stevens Van Dijck gevraagd om het onderzoek verder uit te werken in een schetsontwerp. Middels workshops met gebruikers en een illustrator hebben we op basis van het eerder vastgestelde programma van eisen een vlekkenplan vastgesteld. Dit in een nauwe samenwerking met de Academie gebruikers, een architect en een installatie adviseur is er een schetsontwerp gemaakt voor 800 m² nieuwe huisvesting binnen het ziekenhuis.

Dit ontwerp bestaat uit een inrichtingspakket met nieuwe binnenwanden en vaste en losse inrichting en het aanpassen van de bestaande installaties.

Stevens Van Dijck organiseert het ontwerpteam, zorgt voor terugkoppeling naar de gebruikers, richt het ontwerpproces in en bewaakt de planning en de kosten. Daarnaast stimuleren we in het grotere geheel van de functies binnen het ziekenhuis om slim ruimtegebruik te stimuleren en functies te delen.

Opdrachtgever:Maasstad Ziekenhuis
Locatie:Rotterdam
Architect:Kimmik
Adviseurs:Royal Haskoning
Oppervlakte:ca. 8.000 m² FNO
Bouwkosten:€ 500.000,-
Oplevering:medio 2017

Sectoren

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op