Bel direct: 088 - 0024300

Bouwcoördinatie Sanquin Bloedvoorziening

Zorg

Sanquin is door de overheid aangewezen als de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling, bewerking en uitgifte van bloed in Nederland. Na de fusie waaruit Sanquin in 1998 ontstond is Sanquin in een aantal fasen omgevormd van een kleinschalige en decentrale organisatie tot een grootschalige en centraal aangestuurde organisatie. Dit betekende dat de huisvesting op een geheel nieuwe leest geschoeid moest worden.

De eerste stap was het opstellen van een modulair programma van eisen en een masterplan huisvesting. Het Ministerie van VWS heeft dit plan goedgekeurd waarna de implementatie volgde.

Stevens Van Dijck is sinds 1998 verantwoordelijk voor het opstellen van de programma's van eisen, masterplannen en Lange Termijn Huisvestingsplannen. En verder voor het opzetten van een huisvestingsorganisatie en het instigeren en beoordelen van alle initiatieven op het gebied van huisvesting.

Sectoren

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op