Bel direct: 088 - 0024300

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stevens Van Dijck is zich bewust van haar rol in de samenleving. Ook wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van toekomstige generaties, vanuit het besef dat wij de aarde in bruikleen hebben. Dit principe komt tot uitdrukking in de manier van adviseren en de bedrijfsvoering.

Stevens Van Dijck wil bijdragen aan het ontwikkelen van een leefomgeving waarin welzijn en duurzaamheid voorop staat. Dat duurzaamheid zo in de belangstelling staat geeft ons de nodige wind in de rug. Duurzaam bouwen is dan ook geen hype maar een tendens. En waar duurzaamheid eerst de associatie had van 'wat technologisch gezien kan en wat je wilt mag niet meer' zijn er nu volop kansen om 'wat je wilt' op een duurzame manier te realiseren. Op het gebied van duurzaamheid hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • In de nabije toekomst wil Stevens Van Dijck bouwprojecten begeleiden die tenminste het 'BREEAM label Excellent' verdienen. Duurzaam ontwikkelen staat altijd prominent op de agenda, waarbij Stevens Van Dijck de opdrachtgever zo nodig actief stimuleert om een hoog ambitieniveau te kiezen en deze ambitie waar te maken.
  • Om opdrachtgevers optimaal te kunnen adviseren zijn medewerkers opgeleid tot BREEAM expert. Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande gebouwen. Om duurzaamheid een maximale kans te geven hanteert Stevens Van Dijck speciale ontwerpmethodieken gebaseerd op systems engineering.
  • Duurzaam ontwerpen is meer dan het behalen van een goede score. Het gaat om de intrinsieke waarde en de beleving van de gebruikers en niet om window dressing. Wij geloven dat een duurzaam gebouw een katalysator is voor de verduurzaming van de organisatie.

In de bedrijfsvoering zijn onder andere de volgende doelstellingen al verwezenlijkt:

  • Verduurzaming van de lease auto's (alleen auto's met A-label en CO2 uitstoot < 90g/km).
  • Compensatie van de CO2 uitstoot door deelname aan het programma Trees for All.
  • Duurzame inkoop van producten.
  • Beperking van papiergebruik door digitalisering en invoeren van milieuvriendelijke printers.
  • Beperking van het m² gebruik door invoering van Het Nieuwe Werken.


Naast de maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering steunt Stevens Van Dijck ook goede doelen.

AMS_Sponsor Badge _2021

Stichting Leven Met Kanker  Logo -leven -met -kanker -1-

Stevens Van Dijk neemt deel aan het sponsorprogramma van de stichting Leven Met Kanker. De stichting is opgericht door Hans van Houwelingen die in 1993 die zelf zijn dochter heeft verloren aan deze ziekte. De stichting is een particulier initiatief en bestaat uit nabestaanden van overleden kankerpatienten (tjes) die zich inzetten als vrijwilliger. De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het bieden van hulp aan nabestaanden en warme aandacht voor mensen die met de ziekte kanker te maken hebben. Zie de website www.stichtinglevenmetkanker.nl

Ronald McDonald

Sinds 2004 heeft Stevens Van Dijck een exclusieve overeenkomst met Ronald McDonald Kinderfonds, waar Stevens Van Dijck tegen speciale tarieven werkzaamheden verricht op het gebied van huisvestingadvies en bouwmanagement. De werkzaamheden van Stevens Van Dijck variëren van beoordeling van bouwplannen en begrotingen van nieuwe Ronald McDonald huizen tot en met opstellen en regelmatig herijken van meerjaren onderhoud planningen van alle bestaande Ronald McDonald huizen.

Duurzaam Zoetermeer
Zoetermeer wil bij de tien duurzaamste gemeenten van Nederland horen. Een duurzaam streven dat past bij deze stad. De gemeente kan dit echter niet alleen en werkt samen met bewoners en ondernemers om een duurzaam Zoetermeer werkelijkheid te laten worden. De gemeente heeft daarom ondernemers uitgenodigd om het convenant ‘Duurzaam Zoetermeer' te ondertekenen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een onderneming reeds voldoen aan diverse duurzaamheidsmaatregelen in haar bedrijfsvoering. Door het convenant te ondertekenen gaat de onderneming echter ook een inspanningsverplichting aan om verdergaande maatregelen uit te voeren en een nog duurzamere onderneming te worden. Stevens Van Dijck heeft begin 2010 dit convenant getekend om zo een steentje bij te dragen aan een duurzame stad.

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op