Bel direct: 088 - 0024300

HAALBAARHEIDSSTUDIE

Bij vele projecten doet zich in aanvang de vraag voor of het project überhaupt haalbaar is. Voordat er veel tijd en geld wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling is het raadzaam de haalbaarheid te onderzoeken en daarbij ook de risico's in beeld te brengen.

Hoe de haalbaarheidsstudie verloopt hangt af van de aard van het project: nieuwbouw, verbouw, herontwikkeling of gebiedsontwikkeling. Verder is het van belang hoe concreet het project is gedefinieerd in de vorm van bijvoorbeeld een concreet programma van eisen en een budgetraming. Zo nodig stellen wij een globaal programma van eisen op om de vraagstelling aan te scherpen.

Wij beantwoorden onder meer de volgende vragen:

  • Is het project technisch gezien haalbaar? Zijn er bijzondere randvoorwaarden ten gevolge van belendingen en de bodemgesteldheid?
  • Zijn er wettelijke beperkingen? Denk hierbij aan bestemmingsplannen, beschermde stadsgezichten of monumenten, wetgeving op het gebied van milieu en veiligheid.
  • Is de uitvoering te organiseren en zijn er bijzondere problemen te verwachten? Denk aan logistieke beperkingen, beperkingen in verband met overlast maar ook aan aanwezigheid van asbest en bodemvervuiling.
  • Is het project binnen het budget te realiseren? Daartoe stellen wij een investeringskostenraming op. Of als er nog geen budget bekend is, stellen we een rendementsberekening op waaruit blijkt of kosten en opbrengsten in evenwicht zijn.
  • Wat zijn de te verwachten risico's en hoe zijn deze te beheersen? Om dit concreet te maken stellen wij een risicomatrix op.

Daarnaast zijn er nog veel bijzondere onderwerpen die de revue kunnen passeren zoals de mogelijkheden om duurzaam te bouwen, flexibiliteit, herbestemming etc.

We vatten de resultaten samen in een rapportage met een beknopte managementsamenvatting.

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op