Bel direct: 088 - 0024300

BEHEER EN ONDERHOUD

Effectief onderhoud is gericht op het optimaal laten functioneren van uw gebouw tegen zo laag mogelijke kosten. Dat kan alleen als u het onderhoud integraal aanpakt en dit voor een langere periode plant. Onze aanpak is de volgende:

  • Uw beleidsmatige uitgangspunten zijn het kompas. Deze inventariseren we eerst, vooral waar het gaat om toekomstscenario's;
  • We stellen vervolgens een complete meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) op. De MJOP geeft per jaar inzicht in de uit te voeren activiteiten en de daarvoor benodigde budgetten;
  • Deze MJOP bespreken we met u en we stemmen deze af op het beleid en beschikbare budget;
  • We inventariseren de mogelijkheden om werkzaamheden op gebouwniveau maar veel interessanter ook op portefeuilleniveau te combineren. Zo ontstaat synergie en dus reductie van kosten;
  • Naast de theoretische levensduur kijken we ook naar de functionele levensduur. Op basis daarvan herijken en actualiseren we de MJOP periodiek.
  • Tenslotte implementeren we de uitvoering in de vorm van onderhoudscontracten. 

   De focus is altijd gericht op het:
  • plannen van uitgaven en cashflow om verassingen te voorkomen;
  • verantwoord afstemmen van uit te voeren werkzaamheden budgetten;
  • vinden en realiseren van synergie;
  • optimaliseren en reduceren van kosten. 

  Ook aanverwante diensten kunnen wij leveren:
 • Het opstellen van bestekken en werkomschrijvingen;
 • Het houden van aanbestedingen van onderhoud;
 • Het begeleiden, controleren en bewaken van de uitvoering van werkzaamheden inclusief planning en financiële afhandeling;
 • Het beoordelen van de gebouwen en installaties op  conformiteit aan wet- en regelgeving;
 • Het onderzoeken van de duurzaamheid van gebouwen en het voorstellen en implementeren van verbeteringen;
 • Het opstellen van en adviseren over de inhoud van de contracten voor onderhoud;
 • Advisering over tekeningbeheer;
 • Advisering over portefeuillemanagement.

Gerelateerde projecten

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op