Bel direct: 088 - 0024300

RISICOMANAGEMENT

Risicomanagement vormt het zesde zintuig van een ervaren projectmanager. Een goede beheersingsmethodiek helpt om het onderkennen, waarderen en beheersen van risico's te managen en vooral ook om daarover met alle projectpartners helder te communiceren. Daarmee borgen we dat de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) dynamisch blijft in plaats van een 'dode letter'. De rode draad is:

  • Iedereen is integraal verantwoordelijk voor de RIE;
  • Zorg voor heldere en regelmatige communicatie opdat iedereen betrokken blijft;
  • Ga de diepte in en benoem de specifieke risico's in plaats van alleen de obligate procesrisico's.

Wij hanteren de veel gebruikte Rismanmethode waarbij speciale tools ontwikkeld zijn. De methodiek kent de volgende stappen:

  • Inventariseren van de risico's. We starten met een workshop met alle betrokkenen. Dus ook later met de aannemers en leveranciers. Dit om te bevorderen dat iedereen zich 'probleem eigenaar' voelt en om te voorkomen dat risico's of risico categorieën niet in beeld zijn.
  • Waarderen en mitigerende maatregelen benoemen. De volgende stap is het waarderen van de risico's en het benoemen van mitigerende maatregelen. De waardering van risico's in kans per jaar en geprognosticeerde schade is vaak zeer lastig en veelal niet nodig. Het gaat er immers om de risico's te beheersen opdat de schade juist niet optreedt! Daarom hanteren we een overzichtelijke kleurenschaal.
  • Monitoren, actualiseren en maatregelen treffen. Om iedere participant bij de RIE betrokken te houden, wordt de risico's met mitigerende maatregelen in een overzichtelijk schema (risk log) met kleurcodering en een scorelijst gepresenteerd. En dit schema staat in elk voortgangsoverleg op de agenda. Steeds weer inventariseren we of er nieuwe risico's zijn onderkend en of geïdentificeerde risico's zijn toegenomen, afgenomen of zijn 'verlopen'. Voor de categorie 'rood' geldt in principe: 'niet verder gaan, tenzij….'.

Zo borgen wij met u dat risico's niet tot schade leiden!

Gerelateerde projecten

GML Universiteit Utrecht
Nieuwbouw van het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium (GML) op de Uithof in Utrecht.

Lees meer >

Nieuwbouw Tricotage
In het centrum van Veenendaal is in één bouwvolume een multifunctioneel gebouw gerealiseerd.

Lees meer >

Brandweerkazerne Leeuwarden
De huidige brandweerkazerne in Leeuwarden is vervangen door een innovatief nieuw duurzaam gebouw.

Lees meer >

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op