Bel direct: 088 - 0024300

DIRECTIEVOERING

De directievoerder is de vertegenwoordiger van de opdrachtgever tijdens de uitvoeringsfase. De primaire taak is het toezien op een correcte uitvoering van het werk. Ofwel: dat de uitvoerende partijen 'leveren' wat contractueel overeengekomen is en wat beschreven is in het bestek.

Om de uitvoering goed te laten verlopen is een geoliede projectorganisatie noodzakelijk. Het is belangrijk dat alle partijen - die vaak voor het eerst samenwerken - precies weten wat ieders taken en bevoegdheden zijn. En hoe ze samenwerken en communiceren. Want ook tijdens de uitvoeringsfase vindt een intensieve samenwerking en uitwisseling van informatie plaats tussen adviseurs, uitvoerende partijen, opdrachtgever en/of gebruiker en derden zoals overheidsinstanties. Al deze aspecten leggen we vast in onze Bouwmanual© : het 'spoorboekje voor de bouw'.

Onze directievoerders zijn niet alleen procesmanagers. Ze hebben ook een gedegen kennis van bouwmaterialen, bouwtechniek en uitvoeringsmethodieken. Verder zijn ze op de hoogte van de vigerende regelgeving en de juridische aspecten. Al onze directievoerders hebben een training doorlopen op het gebied van veiligheid en ze zijn allen in het bezit van het certificaat VCA-VOL (veiligheidsexpertise voor operationeel leidinggevenden).

Voor ons begint directievoering met het bestuderen van de aanbestedingsdocumenten. Wat zijn de belangrijkste vraagstukken en uitdagingen? Waar liggen de risico's? Is het bestek compleet? Zijn er nog 'grijze vlekken' die moeten worden ingevuld? Als deze vragen zijn beantwoord kan het werk beginnen. We doen dat vanuit een onafhankelijke positie ten opzichte van aannemers en adviseurs, met respect voor ieders discipline en inbreng. Dat maakt onze rol transparant. Op basis van vastgestelde uitgangspunten zorgen wij ervoor dat het werk correct wordt uitgevoerd binnen de vastgestelde tijd en binnen het vastgestelde budget.

Gerelateerde projecten

Ziggo, diverse locaties Nederland
De verschillende Ziggo kantoren zijn volledig gestript en opnieuw opgebouwd.

Lees meer >

TBS kliniek Zeeland
Realisatie van definitieve huisvesting van tbs-kliniek gemeente Landerd.

Lees meer >

Isala Klinieken
Nieuwbouw ziekenhuis van de toekomst op een van de huidige locaties Sophia.

Lees meer >

Nieuwbouw Tricotage
In het centrum van Veenendaal is in één bouwvolume een multifunctioneel gebouw gerealiseerd.

Lees meer >

Franse Ambassade
In opdracht van de Rijksgebouwendienst heeft Stevens Van Dijck de directievoering en het toezicht verzorgd.

Lees meer >

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op