Bel direct: 088 - 0024300

AANBESTEDING EN CONTRACTVORMEN

Aanbesteden is een specialisme geworden. Of het nu gaat om Europese of niet Europese procedures. En of het nu diensten (adviesopdrachten) betreft of werken (opdrachten aan aannemers). Daarbij komen alle vormen voor zoals openbare en niet-openbare aanbestedingen, gunnen op basis van de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding.

Wij adviseren u over het kiezen van de juiste procedure en begeleiden de gehele aanbesteding voor u.

Nauw verweven met die aanbesteding is het kiezen van de juiste contractvorm. De traditionele vorm is het meest bekend en overzichtelijk. De adviseurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de aannemers voor de uitvoering. Een strikte scheiding van taken en verantwoordelijkheden. De term traditioneel impliceert dat er ook moderne vormen zijn. En dat is meer dan waar.

Tegenwoordig zijn er vele vormen in zwang. Meestal aangeduid als afkorting die weergeeft voor welke taken de marktpartij verantwoordelijk is. Zoals D(esign) B(uild) M(aintain) F(inance) O(perate). Daarnaast komt ook de term PPS voor (publiek private samenwerking). Dit is een containerbegrip dat niet veel meer betekent dan dat de traditionele taak- en risicoverdeling meer naar markpartijen verschuift.

Er is niet één ideale vorm. Voor elk project en voor elke opdrachtgever is het weer zoeken naar de meest optimale vorm. Dit heeft te maken met vele factoren. Zoals risicoverdeling, financiële mogelijkheden, flexibiliteit, invloed op ontwerp etc.

Onze specialisten analyseren aan de hand van uw project en uw wensen en mogelijkheden welke vorm het meest optimaal is. En niet zelden zoeken met behulp van de nodige creativiteit naar de subvorm die voor u nog gunstiger is. Daarbij benoemen we objectief alle voor- en nadelen en risico's. Opdat u een gefundeerde keuze kunt maken.

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Button

Gerelateerde projecten

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer
Cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer is uniek in Nederland. Met podiumkunsten, een bibliotheek en kunsteducatie onder één dak. De huisvesting was verouderd en de functionaliteit paste niet meer bij de huidige eisen en ambities. Daarom werd besloten om nieuwbouw te plegen.

Lees meer >

Herontwikkeling Mgr. Frencken College
Stevens Van Dijck heeft o.a. de haalbaarheidsstudie verricht en heeft samen met de gemeente Oosterhout de aanbestedingsprocedure georganiseerd.

Lees meer >

Rijndam Revalidatie
Rijndam Revalidatie biedt revalidatiezorg op verschillende locaties in Rotterdam en omstreken. Rijndam Revalidatie is specialist in complexe revalidatievraagstukken voor kinderen, jong volwassenen en volwassenen en wil blijvend voorop lopen in zowel de patiëntenzorg als in opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek. Stevens Van Dijck gaf leiding aan het programma Bouw en vervulde daarin de rol van bouwdirecteur en projectmanager.

Lees meer >

Nieuwbouw kantoor Alfa Accountants Leeuwarden
In opdracht van Alfa Accountants heeft Stevens Van Dijck gewerkt aan een nieuw duurzaam kantoorgebouw. Stevens Van Dijck was betrokken als projectmanager, ontwerpmanager en als directievoerder.

Lees meer >

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op