Bel direct: 088 - 0024300

De toekomst van de ingenieursbureaus

2012-10-17
Thema's :
    Roel Smit - Directeur | Partner | Senior projectmanager

Op 16 oktober 2012 hield Roel Smit een inleiding voor NL-ingenieurs over de toekomst van de ingenieursbureaus.

De zware tijden waarin we verkeren zijn een gegeven. We weten dat het bouwvolume in de kantorensector blijvend ca 30% lager is dan voor de crisis. Maar hoe passen de bureaus zich aan? Hoe zien ze niet alleen kansen maar hoe benutten of creëren ze die?

Voor de woningbouw en voor bijzondere gebouwen als musea en stadhuizen is het beeld genuanceerder en positiever. In de woningbouw is nog steeds sprake van vraag maar is de financiering een probleem. En bij bijzondere gebouwen is er sprake van een tijdelijke conjuncturele dip.

Aan de hand van een aantal tendensen zijn de kansen in beeld gebracht.

  • Tendens 1 Door herontwikkeling worden adviesdiensten minder afhankelijk van bouwproductie. Het gaat veel meer om vragen als 'hoe maken we een project technisch en commercieel haalbaar'? Hoe kunnen we op een slimme en duurzame manier gebouwen transformeren en verduurzamen. De vraag naar hoogwaardiger consultancydiensten neemt relatief gezien toe.
  • Tendens 2 Met name de Rijksoverheid propageert voor grote projecten de PPS formule. Ofwel D(esign), B(uild), M(maintain), F(inance), O(operate). Dit is de markt van de grotere consortia die veelal eigen adviesdiensten in huis hebben. Er blijft een markt voor gespecialiseerde diensten en voor nieuwe diensten als het opstellen van vraagspecificaties en het monitoren.
    Overigens is het zeer de vraag of men op grond van de huidige ervaringen niet overgaat naar naar DBM contracten. Dus zonder F en O. En binnen die contracten is er veel meer ruimte voor ingenieursbureaus.
    Verder blijkt de PPS formule veel te ingewikkeld voor kleinere en middelgrote projecten.
  • Tendens 3 De maatschappij ontwikkelt zich in een rap tempo. De ene ontwikkeling volgt de andere op. Door de mobiliteit en de grenzeloze ICT voorzieningen ontstaat een andere vraag. Meer naar decentrale huisvesting. En meer concepten ontwikkelen die tegemoet komen aan nieuwe vragen. Zoals de verschuiving naar woon-zorg of gebiedsgerichte voorzieningen. Maar er zijn ook 'nieuwe - oude' markten: de maakindustrie komt naar Nederland terug. Maar dan in een moderne uitvoering.
  • Tendens 4 Het ingenieursbureau transformeren van een bureau dat min of meer gebaande wegen bewandelt (van programma van eisen tot gebouw) naar een organisatie die latente behoeftes omzet in concrete vragen. En concepten ontwikkelt om die vragen te beanwtoorden. Dus ook veel meer bezig zijn met haalbaarheid, financierings- en verdienmodellen. Problemen worden vaak opgelost in de context waarin ze zijn ontstaan. Ingenieurbureaus kunnen dat doorbreken.

Ook de begrippen 'onafhankelijkheid' en 'prestatieafspraken' kwamen aan bod. Onafhankelijkheid is een groot goed en vooral onafhenkelijk advies. Maar nog belangrijker is de onderliggende kernwaarde: integriteit. Ook het thema prestatieafspraken ligt gevoelig. Want dit zou kunnen leiden tot een prestatie-afhankelijke beloning. Wat strijdig is met de onafhankelijkheid van advies. daarom is de gedachte hier prudent mee om te gaan en bijvoorbeeld wel een bonus | malus regeling te accepteren. Om te demonstreren dat de adviseur echt achter zijn of haar advies staat.

Om te besluiten met een positief beeld: 10 jaar geleden werden de tomaten uit het Westland als 'Wasserbomben' in de ban gedaan. Crisis! Nu kweekt het Westland de meest bijzondere en verfijnde tomaten en exporteert deze over de gehele wereld.

tomaten

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Neem nu contact op of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op