Bel direct: 088 - 0024300

Circulariteit en materiaalprijsstijgingen

2021-11-04
Thema's : Duurzaamheid

Platform Betere Gebouwen zijn Circulair (een initiatief van LBP|SIGHT en Stevens Van Dijck) organiseerde op 28 oktober het webinar ‘Materiaalprijsstijgingen: dé oplossing voor de transitie naar circulair bouwen?’.

BG Event

Onder leiding van Jeannette Levels-Vermeer gingen Bas Woldman (Strukton Worksphere), Frank van der Pasch (Gielissen Interiors & Exhibitions) en Evert Kraaima (Kingspan Insulated Panels) in gesprek over de vraag of materiaalprijsstijgingen en -tekorten een aanjager zijn voor de transitie naar circulair bouwen. De meningen en ervaringen liepen uiteen, maar we kunnen het volgende concluderen:

Elk van de drie organisaties heeft te maken (gehad) met de recente materiaalprijsstijgingen.
Daar ging men verschillend mee om. De een kiest ervoor meer materiaalvoorraad aan te leggen. De ander lost het op door over te stappen op grondstoffen en producten met dezelfde prestaties maar minder benodigd materiaal. Of door duidelijkere afspraken te maken met opdrachtgevers en onderaannemers.

Materiaalprijsstijgingen zijn een belemmering én bevordering voor circulair bouwen.
Er is nu eenmaal geen eenduidig antwoord. Soms zorgen prijsstijgingen en tekorten ervoor dat elke euro omgedraaid moet worden. Er is dan geen ruimte om circulaire ambities te bekostigen. Soms zijn er circulaire initiatieven die geen extra geld kosten of vertragingen voorkomen. In dat geval word je creatiever in hergebruik. Circulariteit is in ieder geval een mogelijke strategie om minder afhankelijk te zijn van marktprijzen en levertijden. Maar hierbij moet je wel de hele levenscyclus en bijbehorende kosten in ogenschouw nemen.

Er bestaan nog steeds belemmeringen voor circulair bouwen.
De genodigden zien nog te weinig urgentie binnen de markt. Ook is slopen en storten relatief goedkoop, waardoor financiële motivatie ontbreekt. En het is nog te lastig om op grote schaal aan de slag te gaan met circulariteit, volumes zijn soms niet beschikbaar. Hergebruik moet daarom meer gestandaardiseerd worden. En alle partijen – ook de opdrachtgevers – hebben hier een verantwoordelijkheid in.  

Maar er is ook hoop!
Zo is de intrinsieke behoefte aan circulair bouwen aanwezig bij veel organisaties. Steeds meer opdrachtgevers kloppen aan met circulaire ambities. Dat werkt als een vliegwiel, en er ontstaat ruimte voor kruisbestuiving tussen projecten. Weten wat je maakt en dit vastleggen en delen is daarbij een belangrijke randvoorwaarde voor circulair bouwen, ook in de toekomst. 

COVID-19

In deze bijzondere tijden werken wij gewoon door. Veelal digitaal en op afstand.

Lees meer

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op