Bel direct: 088 - 0024300

Stadskantoor Leeuwarden

KantorenOverheid

Het Stadskantoor van Leeuwarden wordt gerenoveerd en ingericht op basis van het huisvestingsconcept Activiteit Gerelateerd Werken (AGW). Het bestaande stadskantoor aan de voet van de Oldehove stamt uit 1993 en de inrichting als cellenkantoren sluit niet meer aan bij de nieuwe manier van werken. Ook behoeft het gebouw groot onderhoud.

Uit onderzoek blijkt dat een efficiëntere inrichting voorwaarde is om de groeiende organisatie binnen het bestaande stadskantoor onder te brengen. Het bouwdeel ‘de Boog’ wordt daarom nu verbouwd (Fase 1). Door invoering van AGW kunnen extra werkplekken worden gerealiseerd en wordt beter voldaan aan huidige gebruikerswensen. In Fase 2 worden de werkzaamheden voor herinrichting van gebouwdeel ‘het Carre’ uitgevoerd.

Stevens Van Dijck is als huisvestingsadviseur betrokken bij de invoering van het nieuwe huisvestingsconcept. We stellen een programma van eisen op. Dit doen we in nauw overleg met de gebruikers.

Uit het oogpunt van efficiëntie wordt gelijktijdig groot onderhoud aan het gehele stadskantoor uitgevoerd. Dit moet leiden tot een duurzamer gebouw met een lager energieverbruik.

Voor het totale project, renovatie en onderhoud, verzorgt Stevens Van Dijck het projectmanagement en de directievoering.

Opdrachtgever:Gemeente Leeuwarden
Locatie:Leeuwarden
Adviseur:Sijperda Hardy installatieadvies
Oppervlakte:4.400 m² VVO
Oplevering:eind 2017 (ingebruikname)

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Vraag nu een advies aan of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op