Bel direct: 088 - 0024300

AANBESTEDING EN CONTRACTVORMEN

Aanbesteden is een specialisme geworden. Of het nu gaat om Europese of niet Europese procedures. En of het nu diensten (adviesopdrachten) betreft of werken (opdrachten aan aannemers). Daarbij komen alle vormen voor zoals openbare en niet-openbare aanbestedingen, gunnen op basis van de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding.

Wij adviseren u over het kiezen van de juiste procedure en begeleiden de gehele aanbesteding voor u.

Nauw verweven met die aanbesteding is het kiezen van de juiste contractvorm. De traditionele vorm is het meest bekend en overzichtelijk. De adviseurs zijn verantwoordelijk voor het ontwerp en de aannemers voor de uitvoering. Een strikte scheiding van taken en verantwoordelijkheden. De term traditioneel impliceert dat er ook moderne vormen zijn. En dat is meer dan waar.

Tegenwoordig zijn er vele vormen in zwang. Meestal aangeduid als afkorting die weergeeft voor welke taken de marktpartij verantwoordelijk is. Zoals D(esign) B(uild) M(aintain) F(inance) O(perate). Daarnaast komt ook de term PPS voor (publiek private samenwerking). Dit is een containerbegrip dat niet veel meer betekent dan dat de traditionele taak- en risicoverdeling meer naar markpartijen verschuift.

Er is niet één ideale vorm. Voor elk project en voor elke opdrachtgever is het weer zoeken naar de meest optimale vorm. Dit heeft te maken met vele factoren. Zoals risicoverdeling, financiële mogelijkheden, flexibiliteit, invloed op ontwerp etc.

Onze specialisten analyseren aan de hand van uw project en uw wensen en mogelijkheden welke vorm het meest optimaal is. En niet zelden zoeken met behulp van de nodige creativiteit naar de subvorm die voor u nog gunstiger is. Daarbij benoemen we objectief alle voor- en nadelen en risico's. Opdat u een gefundeerde keuze kunt maken.

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Button

Gerelateerde projecten

Duurzame Regiokantoren Enexis
Enexis ontwikkelt een serie duurzame regiokantoren, een combinatie van een kantoor met bedrijfsruimte.

Lees meer >

Euromax Terminal
De Euromax Terminal is een nieuwe ca. 85 hectare grote containerterminal op de Maasvlakte.

Lees meer >

Brandweerkazerne Leeuwarden
De huidige brandweerkazerne in Leeuwarden is vervangen door een innovatief nieuw duurzaam gebouw.

Lees meer >

Hoofdkantoor Essent 's-Hertogenbosch
Herontwikkeling van het voormalige en monumentale hoofdkantoor van de PNEM.

Lees meer >

Contact

Wilt u passend advies voor uw organisatie?

Vraag nu een advies aan of bel direct: 088 - 0024300

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van tips en ontwikkelingen via de
Stevens Van Dijck nieuwsbrief

Volg ons op